PARK BIKE

Podívejte se na video

Klasická pozemní parkoviště jsou prostorově náročná, zabezpečení uložených kol je nedostatečné, na kola prší atd. PARK BIKE je na řešení tohoto problému zaměřen a nabízí originální řešení, které splňuje požadavky na bezpečnost uložených kol, ochranu před povětrnostními vlivy, rychlost zaparkování a vyparkování kol, a to vše se značnou úsporou místa.

Velká města a určité specifické lokality (nákupní galerie, nádraží, administrativní objekty atd.), kde je provozována doprava osob (nebo je z hlediska snížení dopravní náročnosti žádoucí ji podporovat) jízdními koly, nebo elektrokoly, vzniká problém, kde tato kola bezpečně zaparkovat.

V podstatě se jedná o stavebnicový stroj vybavený elektronikou pro automatické ukládání jízdních kol a elektrokol. PARK BIKE je modulární systém, což znamená, že kola budou zaparkována v jednotlivých věžích, přičemž v každé věži bude samostatný výtah s automatickými dveřmi.  Jednotlivé věže bude možné řadit vedle sebe a „zády“ k sobě. Budou seřazeny od čtyř kusů do dvanácti, přičemž mohou tvořit i obrazce, resp. kříž, mnohoúhelník atd.

Vizualizace PARK BIKE v prostředí vlakového nádraží

Vizualizace PARK BIKE v prostředí Královehradecké univerzity

PARK BIKE je naprosto originální tím, že se jedná o modulární systém, který lze sestavovat přesně podle požadavků budoucích zákazníků (od kapacity 4 modulů, tj. od 56 kol až do kapacity 12 modulů, tj. 168 kol.)

Vizualizace PARK BIKE v prostředí Mladoboleslavské ŠKODY AUTO

Členění do jednotlivých věží má další výhodu, a to že jedna, nebo více věží můžou být určeny pro zaparkování ne zcela běžných druhů kol, jako například FATBIKE, kola se zabudovanou dětskou sedačkou případně dětská kola. To znamená v praxi, když parkovací systém bude mít 8 věží, budou moci jedna popřípadě 2 a více věží být vyčleněny pro speciální parkování.

Další výhodou je způsob vkládání a vyparkování jednotlivých kol. Každý modul má svoje automatické pojízdné dveře, to znamená, že lze zakládat jízdní kola do všech modulů současně. Hlavním rozdílem je tedy čas zaparkování a vyparkování jednotlivých kol, a tedy i celé kapacity věže.