Důležité konstrukční prvky

Stroj je určen zejména zákazníkům, kteří chtějí zjednodušit technologický proces pomocí manipulátoru kazet. Toto řešení znamená výraznou úsporu při opakovaném seřizování stroje. Největší výhodou tohoto systému je možnost vyjmout kteroukoli kazetu ze zásobníku a nahradit ji jinou. Pokud má kazeta čip a je založena do pracovní kabiny stroje a stroj má připravený technologický program pro daný čip (obrobek), stroj se automaticky spustí a proběhne technologie obrábění.

Kazetový systém

Kazetový systém výrazně šetří ložisko prstencového pohonu osy "B" stroje.
Kazety mají zabudované buď axiálně-radiální ložisko nebo dvojici ložisek s kosoúhlým stykem. Výhodou tohoto systému oproti paletovému je možnost použít ložiska, která mají:

 • potřebnou únosnost a klopný moment pro zvolený typ technologie
 • možnost točit vysoké otáčky

Více profesní obrábění

Hrubování, dokončovací práce a hluboké vrtání děr do kalených ocelí.

Teplotní stabilizace rámu stroje

Teplotní stabilizace byla řešena pomocí vodního chlazení. Trubkový rozvod je zalitý speciální betonovou směsí ve svařeném rámu stroje.

Kvalita

Vysoká kvalita je zajištěna systémem řízení jakosti dle normy ISO 9001. Důležité komponenty, ze kterých se stroj skládá, jsou proměřovány na 3D měřidle.

Pohony

Výkonné motory s vysokým kroutícím momentem na všech osách.
Osa B je poháněna prstencovým motorem s vysokým kroutícím momentem.
Elektrovřeteno je do 15.000 ot.min-1 mazáno tukem.

Vysoká vlastní frekvence a tuhost rámu stroje

Rám stroje je svařený z ocelových plechů a následně vylit speciální betonovou směsí. Tímto řešením bylo dosaženo vyšší vlastní frekvence rámu stroje ve všech osách, na 2,5x vyšší hodnotu, než má konkurence. Také byla zvýšena tuhost rámu stroje nad 100 N.μm-1. Stroj v tomto provedení dosahuje vysoké přesnosti, která je prokázána kruhovou interpolací a dosahuje hodnot 2-3 μ na Ø 100 – 500 mm při posuvech 500 – 1 000 mm.min-1.

Flexibilita - Konfigurace - Stavebnice

 • Kompletní projekty a kompletní dodávky stroje i s technologií
 • Poradenská činnost v oblasti aplikací CNC strojů, FMS, CAD/CAM
 • Poradenská činnost ve využití progresivních způsobů obrábění a nejnovějších nástrojů
 • Školení programování a obsluhy CNC techniky
 • Technická podpora
 • Linkové uspořádání
 • Modulárnost – Sestavení podle navržené technologie (zvýšená produktivita v důsledku systémových řešení)
 • Možnost kusové i hromadné výroby

Produktivita

 • Flexibilní výrobní sestava, až 12 kazet v systému najednou
 • Hydraulické upínání obrobků v přípravku (upínači)
 • Vícenásobné upínání obrobků na kazetách
 • Vysoká dynamika zrychlení 10 mm.s-2 a rychloposuvy 60 m.min-1 stroje umožňuje rychlejší obrábění
 • Vyšší životnost nástrojů díky nízkým vibracím a vysoké tuhosti rámu stroje
 • Krátký čas výměny nástroje

Přesnost

 • Kompaktní a pevná konstrukce stroje
 • Extrémně stabilní X, Y, Z, B osa
 • Vysoká tepelná stabilita
 • Vodou chlazený motor elektrovřetene B osy
 • Chlazení elektrorozvaděče klimatizací
 
Parkovací systém pro jízdní kola

Parkovací systém pro jízdní kola

Vyvinuli jsme nový parkovací systém pro jízdní kola.

Více informací
Přátelská návštěva ministra financí Andreje Babiše

Přátelská návštěva ministra financí Andreje Babiše

Dne 23. září 2016 ve firmě proběhla přátelská návštěva.

Více informací